A A A

oferta

Oferujemy Państwu pełen komplet usług geodezyjnych, w tym:

 • Tyczenie

  Inaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przez geodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie punktów charakterystycznych projektu.

 • Inwentaryzacja geodezyjna

  Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza  to wproces wniesienia elementów podziemnych i nadziemnych na mapę zasadniczą.

 • Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

  Kompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnych rozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczenia fundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych i poziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.

 • Mapa do celów projektowych

  Mapa do celów projektowych - mapa do projektu

  Dokument niezbędny przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonujemy również na życzenie klienta wersję numeryczną mapy do projektu.

 • Mapa numeryczna

  Wektoryzacja skanów mapy zasadniczej SURE. Skanowanie, wektoryzacja i kalibracja map.

 • Pomiary powierzchni lokali

  Pomiary powierzchni lokali użytkowych, hal i pomieszczeń mieszkalnych  za pomocą techniki laserowej z bardzo dużą dokładnością.

 • Uzgadnianie ZUD

  ZUD - uzyskanie opinii ZUDP której załącznik stanowi mapa do celów projektowych wraz z przygotowanym projektem.