A A A

Tyczenie

Inaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przez geodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie lub na istniejących elementach terenu punktów charakterystycznych działki lub projektu. Geodeta na podstawie współrzędnych punktów poligonowych rozmieszczonych wokół tyczonego obiektu z ogromną dokładnościa określa położenie obrysu budynku względem granic działki i jego osie ścian Wytyczeniu podlega wszystko czego położenie na terenie musi być określone z dużą milimetrową dokładnością: działka, budynek, przyłącza do budynku czy przebieg sieci cieplnych czy kanalizacyjnych.