A A A

Uzgadnianie ZUD

ZUD - uzyskanie opinii ZUDP której załącznik stanowi mapa do celów projektowych wraz z przygotowanym projektem. Skrót ZUD pochodzi od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Do uzyskania opinii ZUD – złożenia wniosku, nie potrzeba uprawnionego geodety ani firmy geodezyjnej. Jednak projekt musi być wniesiony na mapę zasadniczą, a pod legendą musi podpisać się uprawniony geodeta. Warto zatem oddać firmie geodezyjnej całość opracowania ZUDP, aby uniknąc niepotrzebnych komplikacji. Praca nie podlega zgłoszeniu w ośrodku dokumentacji, jednak mapa do projektu (jako osobna praca) wymaga takiego zgłoszenia.