A A A

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

Kompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnych rozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczenia fundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych i poziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.