A A A

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych, czyli mapa do projektu, to dokument niezbędny przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje ją uprawniony geodeta, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy i wiele innych elementów), istniejące elementy sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.