A A A

Referencje

Niniejszym zaświadczam, Ze firma wykonała dla naszego biura obsługę geodezyjną niezbędną dla potrzeb projektowych sieci ciepłowniczych, wodociągowo - kanalizacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych.

 

Do prowadzonej obsługi nie mieliśmy zastrzeżeń zarówno co do jakości jak i terminowości wykonania

 

Biorąc pod uwagę dobrą dotychczasową współpracę możemy polecić usługi geodezyjne wykonywane przez firmę innym inwestorom.